Huisregels

Huishoudelijk Reglement

Daar waar meerdere mensen op hetzelfde terrein wonen, is het noodzakelijk om afspraken te maken over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Groot Berg en Dal heeft daarom huisregels opgesteld, die zijn bedoeld om het woongenot te vergroten. De regels zijn door de ledenvergadering vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Algemene onderwerpen

In het Huishoudelijk Reglement staan voor de hand liggende onderwerpen als het uitsluitend parkeren op daartoe bestemde plekken en het goed sluiten van ramen en deuren. Hieronder benoemen we enkele zaken die wat meer aandacht nodig hebben. Indien u interesse heeft om een appartement te kopen, raden wij u aan om het complete Huishoudelijk Reglement door te lezen.

Harde vloerbedekking

Het leggen van harde vloeren in de privégedeelten van uw appartement is niet toegestaan. Hiermee willen we overlast door contactgeluiden voorkomen.

Ongedierte

Omdat het voeren van vogels of andere dieren ook ongedierte kan aantrekken, is het niet toegestaan om voederplaatsen in te richten of voer te strooien.

Toestemming tot in gebruik name

Voordat een bewoner het appartement in gebruik neemt, dient deze zich eerst te conformeren aan het document Toestemming tot in gebruik name.

Verbouwwerkzaamheden

Groot Berg en Dal heeft uitgebreide bouwvoorschriften opgesteld voor werkzaamheden aan uw appartement. Zo dienen verbouwingen uitgevoerd te worden door erkende bouwbedrijven en gecertificeerde installateurs. Laat uw buren en medebewoners tijdig weten wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Voor de tijden en dagen waarop werkzaamheden verricht mogen worden, gelden specifieke regels. Houd gemeenschappelijke ruimtes en liften vrij van materialen en bescherm ze tegen beschadigingen.

Rookbeleid

Groot Berg en Dal streeft ernaar om een rookvrije omgeving te zijn. Zo geldt een rookverbod in alle openbare, gemeenschappelijke en facilitaire ruimtes.

Brandveiligheid

Om de brandveiligheid voor uzelf en medebewoners te verhogen, zijn verschillende regels opgesteld. Ook zijn alle appartementen voorzien van een brandmelder.

Huisdieren

Alleen met toestemming van de bestuurder, mag een bewoner een huisdier houden. De bestuurder zal hier specifieke voorwaarden aan verbinden. Zo mag uw huisdier op geen enkele wijze overlast veroorzaken voor andere bewoners. Huisdieren mogen nergens op het gezamenlijke terrein loslopen of worden uitgelaten. Voor elk (nieuw) huisdier heeft u aparte toestemming van de bestuurder nodig. U mag uw huisdier dus niet zo maar vervangen.