Wat komt via privé gebruik voor uw rekening?

Kosten huisvesting privé

Naast de maandelijkse bijdrage, die u als voorschot betaalt voor de algemene kosten, heeft u ook huisvestingskosten voor privé doeleinden. Het gaat meestal om vaste lasten, maar sommige uitgaven zijn variabel.

Voorbeelden overige huisvestingskosten

Voor het gemak hebben we een opsomming gemaakt van huisvestingskosten voor privé doeleinden. De opsomming is niet uitputtend. Wellicht heeft u nog andere uitgaven bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp of zorgkosten en dergelijke.

 • Inbraak- en inboedelverzekering
 • Kosten voor alarmering en zorg
 • Onroerende zaakbelasting
 • De kosten voor telefoon, tv, radio en internet
 • Elektriciteitsgebruik in het eigen appartement
 • Stroomverbruik warmwaterboiler
 • Gemeentelijke heffingen zoals polderlasten
 • Genoten warme maaltijden
 • Gebruik van de logeerkamers 
 • Privédiensten verricht door de huismeester 
 • Afrekening warmteverbruik via warmtemeters