Kosten voor alarmering en zorg

24-uurs alarm opvolging

De kosten voor de 24-uurs alarmeringsdienst van Groot Berg en Dal worden door ons achteraf verrekend op basis van de vastgelegde meldingen. Indien u per ongeluk alarm heeft geslagen, hebt u 6 seconden de tijd om het alarm te annuleren. U slaat alarm als u directe zorg nodig heeft, maar ook in geval van brand of andere calamiteiten. Via de intercom bij uw voordeur of via uw pols/halszender (als u die heeft) kunt u snel en eenvoudig onze alarmeringsdienst bereiken. Dit betekent dat er 24 uur per dag een professionele medewerker aanwezig is voor de opvolging van de alarmering (kijk hiervoor op de pagina Intercom, alarmering en zorg).

Kosten thuiszorgorganisatie, huisarts en overige zorg

Als uit uw alarmering blijkt dat u zorg nodig heeft, zal de alarmeringsdienst medewerker deze zorg volgens een vast protocol inroepen. Er wordt dan contact gelegd met uw thuiszorgorganisatie, huisarts of de huisartsenpost van het ziekenhuis. Mogelijk wordt 112 gebeld of laat de arts een ambulance komen. Alle zorgkosten worden door de zorgverleners rechtstreeks aan u of uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Vergoeding zorgkosten AWBZ

Misschien komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van de zorgkosten via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De zorgcoördinator van uw thuiszorgorganisatie kan u helpen met deze aanvraag en daarmee uw eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage verlagen.