Kosten voor alarmering en zorg

24-uurs alarm opvolging

De kosten voor de 24-uurs alarmeringsdienst van Groot Berg en Dal worden door ons achteraf verrekend op basis van de vastgelegde meldingen. Indien u per ongeluk alarm heeft geslagen, hebt u 6 seconden de tijd om het alarm te annuleren. U slaat alarm als u directe hulp nodig heeft, maar ook in geval van brand of andere calamiteiten. Via de intercom bij uw voordeur of via uw pols/halszender (als u die heeft) kunt u snel en eenvoudig onze alarmeringsdienst bereiken. Er is 24 uur per dag een professionele medewerker aanwezig voor de opvolging van de alarmering (kijk hiervoor op de pagina 24-uurs alarmering en thuiszorg).

Kosten thuiszorgorganisatie, huisarts en overige zorg

Als uit uw alarmering blijkt dat u zorg nodig heeft, zal de alarmeringsdienst medewerker deze zorg volgens een vast protocol inroepen. Er wordt dan contact gelegd met uw thuiszorgorganisatie, huisarts of de huisartsenpost van het ziekenhuis. Mogelijk wordt 112 gebeld. Alle zorgkosten worden door de zorgverleners rechtstreeks aan u of uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.