Algemene kosten en vaste bijdragen

Begroting algemene kosten

Om te kunnen voorzien in de algemene kosten van wooncomplex Groot Berg en Dal, wordt elk jaar een begroting gemaakt. De begroting wordt door de bestuurder (kijk hiervoor op de pagina Bestuur) ingebracht in de ledenvergadering. De ledenvergadering stelt de begroting vast, waarna voor iedere eigenaar de voorschotten worden bepaald. Dit voorschot wordt de maandelijkse bijdrage genoemd.

Voorschot: de maandelijkse bijdrage

Elke eigenaar betaalt dus maandelijks een voorschot dat dient als dekking van de algemene kosten. De hoogte van de maandelijkse bijdrage wordt berekend op basis van het kostenaandeel per appartement. Dit kostenaandeel is vastgelegd in artikel 8 van het Reglement van Splitsing. Naarmate het appartement groter is, is ook het kostenaandeel groter. Het gaat hier om een voorschot. Na een jaar worden de definitieve kosten berekend. In de ledenvergadering wordt dan de jaarrekening vastgesteld. Indien er sprake is van een overschot, besluit de ledenvergadering wat er met het geld gedaan zal worden. Vaak wordt het geld toegevoegd aan het Fonds Groot Onderhoud.

Algemene kosten

De algemene kosten hebben betrekking op uitgaven die ten goede komen aan het totale wooncomplex Groot Berg en Dal. Denk bijvoorbeeld aan reparatie en onderhoud van gemeenschappelijke ruimten, onderhoud van installaties voor centrale verwarming en water en verzekeringspremies. Ook wordt geld gereserveerd voor groot onderhoud. Er zijn vier hoofdgroepen te onderscheiden:

  • Gebouw en Terrein
  • Energie en water
  • Vereniging van Eigenaren (beheer)
  • Dienstverlening

Van de maandelijkse bijdrage gaat 76% naar Wonen en 24% naar Dienstverlening.

Kosten privé gebruik

Naast de maandelijkse bijdrage betaalt u voor privé-voorzieningen, zoals verzekeringen, abonnementen en energieverbruik. Kijk voor meer informatie op de pagina Wat komt via privé gebruik voor uw rekening?