Huisregels

Huishoudelijk Reglement

Daar waar meerdere mensen op hetzelfde terrein wonen, is het wenselijk om enkele afspraken te maken over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Groot Berg en Dal heeft daarom huisregels opgesteld, die zijn bedoeld om de leefbaarheid te vergroten. De regels zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, dat onderdeel uitmaakt van de statuten.  Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in een ledenvergadering en kan ook alleen in een ledenvergadering gewijzigd worden.

Algemene onderwerpen

In het Huishoudelijk Reglement staan voor de hand liggende onderwerpen als het uitsluitend parkeren op daartoe bestemde plekken en het goed sluiten van ramen en deuren. Hieronder benoemen we echter enkele zaken die wat meer aandacht nodig hebben. Het betreft slechts een beknopte uiteenzetting. Indien u interesse heeft, raden wij u aan om het complete Huishoudelijk Reglement door te lezen.

Harde vloerbedekking

Het leggen van harde vloeren in de privégedeelten van uw appartement is alleen toegestaan als u voldoet aan de daartoe gestelde regels voor isolatie. Hiermee willen we overlast door contactgeluiden voorkomen. Voor badkamer, keuken en toiletruimte gelden overigens andere regels.

Ongedierte

Omdat het voeren van vogels of andere dieren ook ongedierte kan aantrekken, is het niet toegestaan om voederplaatsen in te richten of voer te strooien.

Toestemming tot in gebruik name

Voordat een bewoner het appartement in gebruik neemt, dient deze zich eerst te conformeren aan het document Toestemming tot in gebruik name.

Verbouwwerkzaamheden

Groot Berg en Dal heeft uitgebreide bouwvoorschriften opgesteld voor werkzaamheden aan uw appartement. Zo dienen verbouwingen uitgevoerd te worden door erkende bouwbedrijven en gecertificeerde installateurs. Laat uw buren en medebewoners tijdig weten wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Voor de tijden en dagen waarop werkzaamheden verricht mogen worden, gelden specifieke regels. Houd gemeenschappelijke ruimtes en liften vrij van materialen en bescherm ze tegen beschadigingen.

Brandveiligheid

Om de brandveiligheid voor uzelf en medebewoners te verhogen, zijn verschillende regels opgesteld. Zo dienen elektrische kooktoestellen voorzien te zijn van een tijdschakelaar en mag u asbakken uitsluitend in metalen as-verzamelaars legen. Roken in bed is niet toegestaan.

Huisdieren

Alleen met toestemming van de bestuurder, mag een bewoner een huisdier houden. De bestuurder zal hier specifieke voorwaarden aan verbinden. Zo mag uw huisdier op geen enkele wijze overlast veroorzaken voor andere bewoners. Huisdieren mogen nergens op het gezamenlijke terrein loslopen of worden uitgelaten. Voor elk (nieuw) huisdier heeft u aparte toestemming van de bestuurder nodig. U mag uw huisdier dus niet zo maar vervangen.

x
Wij vragen u het bezoek aan onze bewoners op Groot Berg en Dal te beperken. Als u verkouden bent en/of koorts heeft, bent u niet welkom.