Thuiszorg Groot Gelre & Groot Berg en Dal

Wie is Thuiszorg Groot Gelre?

Thuiszorg Groot Gelre is een dynamische en klantgerichte thuiszorgorganisatie die werkzaam is in de regio’s Arnhem, Nijmegen, Doetinchem en Gelderse Vallei. Thuiszorg Groot Gelre maakt deel uit van DrieGasthuizenGroep, die verscheidene locaties heeft voor wonen met zorg, verpleging, dagbesteding en therapie.

Wat doet Thuiszorg Groot Gelre?

Vanaf 2012 is Thuiszorg Groot Gelre actief binnen de Serviceflat Groot Berg en Dal. Dit betekent dat er 24 uur per dag een professionele medewerker aanwezig is voor de opvolging van de alarmering. Daarnaast is er een vaste wijkverpleegkundige met een vast team van ervaren zorgverleners die, mocht het nodig zijn professionele zorg kunnen bieden. Het streven is om deze zorg of ondersteuning aan te laten sluiten bij uw wensen, behoeften en leefgewoonten. Uiteraard werken wij samen met huisartsen, gemeente en andere partijen.

De werkwijze met alarmeren

 • Het alarmsysteem en de beschikbaarheid hiervan zitten in uw servicekosten.
 • Wanneer u gebruik maakt van het alarmsysteem:
  • Legt Thuiszorg Groot Gelre telefonisch contact met u
  • Indien nodig komt een medewerker van Thuiszorg Groot Gelre  naar uw appartement. Hieraan zijn kosten verbonden.
  • Afhankelijk van de reden van alarmering, maakt de medewerker van Thuiszorg Groot Gelre de inschatting of en hoe er gehandeld dient te worden. Uiteraard wordt geprobeerd hierbij de regie zoveel mogelijk bij u te houden

Overige diensten

 • Niet zorg gebonden (kosten zie bijlage)
 • Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Verzorging en Verpleging (ook specialistisch)
 • Zorg op afstand middels inzet tablet (bijv Ipad)

Op de website van Thuiszorg Groot Gelre kunt u teruglezen wat deze verschillende mogelijkheden van zorg en ondersteuning inhouden. In overleg met de wijkverpleegkundige kunt u uw eigen pakket met ondersteuning en/of zorg samenstellen.