Activiteiten

CultuurClub

Een aantal bewoners, “de CultuurClub”, organiseert regelmatig culturele en sociale activiteiten. Iedere belangstellende is van harte welkom. Maandelijks wordt er op donderdagavond een bijzondere film gedraaid. Op zondagmiddag is regelmatig een muzikaal optreden óf een lezing. Op donderdag- of woensdagmiddag een gezellig cultuurcafé. Tenminste éénmaal per jaar wordt, bij voldoende belangstelling, een uitstapje of museumbezoek georganiseerd. Dat geldt ook voor een tentoonstelling van eigen werk door bewoners. Alle evenementen worden tijdig aangekondigd via de informatie schermen  en in het maandelijkse Vesac-bulletin. Elke woensdagmiddag is gelegenheid tot vrij bridgen en zo nu en dan wordt een echte bridgedrive georganiseerd. Andere bewoners ontfermen zich over de klaverjassers (op donderdagmiddag) en over de maandelijkse leesclub.

Borrel- en koffie uurtje

Vrijdagmiddag vanaf 16.00u in het restaurant

Elke vrijdagmiddag kunt u even borrelen met medebewoners bij de open haard in het restaurant. Bij mooi weer vindt de borrel plaats op het terras. 
Eens in de vier weken vindt het koffie-uurtje plaats met de bestuurder, waar u wensen, vragen of bezwaren kunt uiten.

Bibliotheek

In onze mooie Tuinzaal bevindt zich een bibliotheek. Het doel ervan is dat zoveel mogelijk medebewoners van de boeken kunnen genieten. U kunt eenvoudig een boek uit de kast in de SRV ruimte kiezen en meenemen om te lezen. Na afloop plaatst u het boek weer terug. In de bieb van de tuinkamer gelden andere regels: Bewoners kunnen zelf in het ‘Leenschrift’ noteren wanneer en door wie een boek is geleend. Op de dag dat het boek wordt teruggebracht, wordt de datum door de bewoner zelf genoteerd in het Leenschrift. Het boek wordt daarna niet zelf teruggezet, maar gedeponeerd op de plek, die duidelijk staat aangegeven. Het lenen is gratis. Iedere maand worden er 2 nieuwe boeken aan de bieb toegevoegd.

Vesac Bulletin

Het Vesac Bulletin is het huisblad van Groot Berg en Dal en verschijnt tien keer per jaar. U leest hier allerlei relevante berichten over de vereniging. Vesac staat voor Vereniging van Eigenaars van het Service Appartementen Complex.

Bewegen

Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn. Zo kunt u elke week deelnemen aan Bewegen op Muziek. Verder is er een uitgebreide fitnessruimte waar verschillende apparaten staan om uw conditie mee op peil te houden.

Tuin

Houdt u van tuinieren? Dan kunt u terecht bij de Tuincommissie. Deze groep van vrijwilligers onderhoudt delen van de tuin. De tuincommissie beschikt over een budget voor het aankopen van planten. U hoeft geen ervaren tuinier te zijn, zin in tuinieren en goede wil zijn voldoende.

Eucharistieviering

Eens per maand vindt in de tuinkamer een eucharistieviering plaats. Ook zijn er verschillende kerken in de buurt waar u een kerkdienst kunt bijwonen.

Kapper, pedicure en nagelstyliste

U kunt op Groot Berg en Dal wekelijks (op afspraak) terecht voor een behandeling bij de kapper, pedicure en nagelstyliste.